leeftijden

Wettelijke leeftijden en gedragscodes

• Cliënten moeten 12 jaar of ouder zijn.


• Cliënten tussen de 12 en 16 jaar moeten tijdens het zetten van een piercing of tatoeage worden vergezeld van hun wettelijke vertegenwoordiger.


• Er zal altijd naar een legitimatie gevraagd worden en er moet een toestemmingsformulier ingevuld worden. Onder de 16 jaar moet dit worden ingevuld door de wettelijke vertegenwoordiger die zich moet legitimeren.